Lördagen 21 januari kl. 9.30-12 har vi öppet hus på Kubikskolan.

av Hans

oppethus
Skolan är öppen för alla lördagen 21 januari 2017. Alla är välkomna att besöka lektioner, prata med lärare och elever.

Vi kommer att ha informationsmöten för blivande elever årskurs 6 och 7 vid två tillfällen i stora matsalen; 09.30 och 10.30.

Välkomna
Skolledningen

Inlägget hör till information

    |