Öppet hus på Kubikskolan

av Hans

Skolans lokaler kryllar av dess elever och lärare som är i full
gång med att demonstrera hur en dag på Kubikskolan uppe på Fredriksdal kan se ut.   Kvadratens hemkunskapssal doftar ljuvligt av smörkakor medan torget på Pyramiden bjuder på dans och musik av skolans dansare och musiker. Mitt bland aktiviteterna navigerar nyfikna barn och föräldrar sig runt för att få ta del av dagens utbud.

Varje år i januari anordnar skolan öppet hus för att ge barn och föräldrar möjligheten att få en bild av skolans arbetssätt och atmosfär och förhoppningsvis väcka ett intresse för att börja till höstens termin. Denna lördag är upplagd som en vanlig skoldag med lektioner vilket betyder att alla skolans elever och lärare är på plats. Utöver detta agerar sociala elever guider, de lite mer kreativa står för underhållningen och de med smaklökarna på plats bjuder på fika i matsalen. Allt flyter på i äkta Kubik-anda!

Vad är då Kubik-anda? Om man frågar eleverna på skolan vad begreppet betyder för dem så skulle nog de flest svara: sammanhållning och gemenskap. Skolan består av 450 elever, vilket är ganska mycket, men trots skolans ständiga växande från år till år är alla sammansvetsade. Lärare och elever har ett bra förhållande till varandra, lika så elever emellan. Kreativitet och utveckling uppmuntras oavsett ämne eller årskurs.

Ett exempel på det är skolans dansprojekt som pågår under hela läsårets gång. Projektet drivs av elever i 9:an och består av alla intresserade och frivilliga på skolan. Koreografier lärs ut av de äldre eleverna till de yngre vilket utvecklar deras ledarskap medan ”lärjungarna” får känna på takt och rytm. Under dagens öppet hus får projektgruppen redovisa delar av sitt arbete med dansuppträdanden på Pyramidens torg för att sedan avslutas med en stor show senare under våren.

Dagens aktiviteter börjar nå sitt slut, kakorna lämnar faten, lektionerna avslutas och folk börjar dra sig hem medan januarisnön faller till marken. Förhoppningsvis har dagen värvat en och annan ny elev, kanske i alla fall visat vad skolan har att erbjuda. Natur och matematik är på många sätt Kubikskolans ledord, men vad dagen förhoppningsvis har bevisat är att vi på många sätt är mycket mer än så!

/Danielle Virtanen, 9B

Luftballongsbygge

Teknik är ämnet och klass 7A arbetar
koncentrerat med att få ihop sina luftballonger
av silkespapper. Rummet är fullt av glada färger och engagerade elever. Alla har kommit olika långt men koncentrationen är densamma. ”Senare i vår ska ballongerna testas, vi måste vinna”, säger en självsäker elev. Pratglada elever hjälper varandra glatt och stämningen i rummet är på topp.

bild5

/Ellinor och Emilia

SO med årets åttor

Vi fick chansen att intervjua läraren samt ett par av eleverna i klassen och höra vad de tyckte om arbetsupplägget samt arbetsron i klassen.

Intervju med Johan Sundström:

-Vad arbetar ni med just nu?
-Just nu så arbetar vi med religion. Vi håller på med ett område som vi kallar för, ”Kristendomen i Backspegeln”. Vi går igenom vad som har hänt inom kristendomen genom tiden och viktiga händelser, t.ex. korstågen.
-Hur lägger ni upp arbetet?
-Eleverna har fått ett eget arbetsschema där de kan se vad de ska jobba med och när de ska vara klara med det. Jag har även egna, lite mer ingående, genomgångar för att få eleverna djupare insatta inom området.

Leo Aggebrandt:

”Det är väldigt intressant att se hur det har varit genom tiderna, och Johan gör så att man känner sig väldigt insatt i arbetet. Det är väldigt bra med ett eget arbetsschema eftersom man vet exakt vad man ska göra och när det ska vara klart. Arbetsron i klassen är jättebra och man kan arbeta helt utan bekymmer.”

Anna Martell:

”Jag tycker religion är roligt. Det är väldigt intressant. Lektionsupplägget är bra och mycket genomtänkt. Arbetet blir också väldigt varierat eftersom Johan växlar mellan genomgångar, filmer och eget arbete. Jag tycker också att arbetsron i klassen är bra och alla är engagerade i arbetet. När det väl är prov så känner man sig alltid förbered och man behöver inte plugga så mycket hemma, eftersom vi nästan har hunnit med allt under lektionstid.”
Själva fick vi uppfattningen av en bra klass med mycket ambition och stort intresse. Eleverna jobbade på bra och var mycket insatta i sitt ämne och de var mycket självgående men läraren fanns alltid till hands. Det var nästan inget prat och alla var koncentrerade, även fast besökare kom och gick.

bild3 bild4

 

/ Johan Grahm och Axel

Engelska i klass 9A

Här startas lektionen med en PowerPoint med frågor som eleverna studerade noga. Frågorna fick man hålla i huvudet under filmen som de senare fick visad för sig. Läraren förklarade tydligt arbetet som skulle göras efter filmen. De skulle nämligen diskutera frågorna de sett tidigare. Dock var man ju tvungen att ha svaren på frågorna för att kunna diskutera filmens innehåll och detaljer. Eleverna håller fokuserat på filmen och skriver engagerat ner svar och stödord i sina block.

/Ebba och Elin

Intervju med föräldrar

Intervju 1
-Hur fick ni reda på att det var öppet hus på kubikskolan?
-Vi fick ett brev hemskickat till oss och tyckte att det verkade vara en bra skola.
-I vilken klass ska ditt barn börja?
-Det är vår äldsta dotter som ska börja i 7:an.
-Vad tycker ni hittills?
-Det verkar vara bra, eller hur? (Mannen instämmer)
-Vad har ni hört för rykten om kubik?
-Vi har bara hört bra saker av t.ex. vänner som har äldre barn som har gått här och när vi har frågat vilken skola de rekommenderade var Kubik högst på listan”.
Intervju 2
-Hur fick ni reda på att det var öppet hur här idag?
-Vi frågade efter det i höstas då vi var intresserade av att börja här.
-Vem är det som ska börja här?
-Vår dotter ska börja i sexan till hösten.
-Vad tycker ni hittills?
-Vi har lyssnat på informationsmötet och det verkade vara jättebra. (Dottern instämmer)
-Vad har ni hört om Kubik innan ni kom hit?
-Våra kollegors barn har rekommenderat skolan till oss.

/Ellinor och Emilia

Andra Världskriget

Klass 9A arbetar fokuserat med sina
fördjupningsarbete inom andra världskriget. SO-läraren Tina berättar att det är ett efterlängtat ämne vilket märks tydligt på den koncentrerade tystnaden som ligger över klassrummet. Vi tog chansen att fråga några elever om vad de valt som fördjupningsområde och många svarar att de arbetar med koncentrationsläger. Även om ämnet innehåller en del hemska händelser verkar eleverna tycka att området är lärorikt och intressant.
Inom SO-ämnena är det viktigt att kunna resonera, alltså att kunna diskutera och framföra orsaker och konsekvenser. Därför har eleverna fått frågeställningar som arbetet ska kretsa kring. Redan när man börjar på skolan blir man medveten om vikten av att kunna resonera och det jobbar alla klasser mycket med.

bild2

/Ebba och Elin

Modevisning

På Pyramiden är modevisningen i full gång! Språkeleverna turas om att gå på catwalken och presentera kläderna för publiken. Kläderna presenteras på något av de respektive språken, diverse tyska eller spanska. Det börjar med spanska och en av eleverna går ut på catwalken. I en mikrofon presenteras vad eleven har på sig och hur plaggen ser ut. Ur högtalarna spelas spansk musik och alla ser ut att ha väldigt roligt. Tyskaläraren Britt-Marie berättar att eleverna jobbat med projektet under 2-3 lektioner vilket förvånar oss då alla har mycket bra uttal och ordförråd. Stämningen är fortfarande glad och entusiastisk när vi lämnar klassrummet.

bild1

/Ebba och Elin

Inlägget hör till Elevarbete

    |