Ledning

Rektor: Lars Dalesjö
lars.dalesjo@kubikskolan.se
Biträdande rektor ”Kvadraten”: Ingela Dalesjö
ingela.dalesjo@kubikskolan.se
Biträdande rektor ”Pyramiden”: Magnus Nildén
magnus.nilden@kubikskolan.se
kontakta personal: förnamn.efternamn@kubikskolan.se